حزب کمونیست ایران

اعتصاب معلمان و کارکنان بیمارستانی و خدمات تولید برق در پرتغال

روز دوشنبه 13 شهریورماه به گزارش کمیته بین الملل چهارم،کارگران خدماتی بیمارستان و معلمان پرتغالی در بخش‌های مختلف در سراسر کشور برای مبارزه با تعرض دولت به دستمزدها و شرایط غیرقابل تحمل کاری و موقتی بودن قراردادها،دست به سازماندهی اعتصاب زده‌اند.

معلمان پرتغالی اعلام کردند که از هفته آینده با شروع سال تحصیلی این کشور به کلاس نمی‌روند.آنان روز گذشته در لیسبون پایتخت پرتغال در کنار کارکنان بخش درمان این کشور اقدام به برگزاری یک تظاهرات چند هزار نفره کردند.گفته می شود که از سال گذشته حزب حاکم به دلیل اعتصاب گسترده معلمان، داروسازان، کارگران مترو، تکنسین‌های اورژانس پیش بیمارستانی، کارکنان اداره مالیات و زندانبانان و سایر کارکنان شاغل پرتغال در اعتراض به سطح پایین دستمزد کارکنان و افزایش نرخ تورم از سوی دولت،انتخابات این کشور را به تعویق انداخته است.