حزب کمونیست ایران

اعتصاب نانوا‌یی های بوشهر

روز یکشنبه 31 فروردین،نانواهای بوشهر در اعتراض به افزایش پلمب نانواها توسط مرکز بهداشت دست به اعتصاب زدند و از پخت وپز خودداری کردند.

به گفته رییس اتحادیه نانواهای بوشهر، از ابتدای شیوع کرونا و در راستای افزایش نظارت های بهداشتی، 35 نانوایی شهر بوشهر از سوی مرکز بهداشت پلمب شده یا اخطار پلمب گرفته که تقریبا نصف نانوایی های این شهر می باشد. وی همچنین افزود: ما درباره نظارت بهداشت حرفی نداریم، اما باید قبل از پلمب، تذکر داده شود.