حزب کمونیست ایران

اعتصاب هزاران کارگرِ خدمات خانگی ایرلند شمالی

هزارن نفر از کارگر خدمات خانگی ایرلند شمالی  روز جمله 4 بهمن ماه، در اعتراض به وضعیت نامناسب اشتغال و سطح نازل دستمزدهایشان اعتصاب کردند.

اتحادیه کارمندان دولتی “ان. آی. پی. اس. ای” اعلام کرد: افزایش دستمزد معترضان به مدت ۹ سال کمتر از تورم سالانه بوده است. پیشتر اعضای این اتحادیه در جولای ۲۰۱۹ نیز اعتصاب کرده بودند. گفتنی است کارمندان دفاتر دامپزشکی، بازرسان محصولات گوشت، کارمندان دادگستری و دادگاه‌ها، برخی مراکز تست خودرو و … در اعتصاب روز جمعه شرکت دارند. اتحادیه کارمندان اعلام کرده که اعتصابات را تا زمان حصول نتیجه‌ای که مطلوب اعضای اتحادیه باشد، ادامه خواهد داد.