حزب کمونیست ایران

اعتصاب واعتراض ۱۰۰ هزار زن در ایسلند به نابرابری جنسیتی

طبق گزارشات منتشر شده، در کشوری با جمعیت۳۷۲ هزار نفر، ۱۰۰ هزار کارگر زن  اعتصاب کردند  و دست از کار کشیدند و برای دستمزد برابر، برابری جنسیتی در عرصه اشتغال و علیه خشونت جنسی و جنسیتی به خیابان آمدند.

گفتنی است، این اعتصاب مورد حمایت بزرگ‌ترین فدراسیون اتحادیه‌های بخش دولتی و همچنین انجمن پرستاران ایسلندی و اتحادیه‌ انجمن‌های زنان ایسلندی قرار گرفت. همچنین گفتنی است، با شعار “یک روز مرخصی زنان”، اتحادیه‌های کارگری فراخوان اعتصاب دادند و از زنان کارگر خواستند که در این روز از انجام هرگونه کار دستمزدی و غیردستمزدی  از جمله از کار خانگی و مراقبت از کودکان و دیگر کارهای مراقبتی امتناع کنند.