حزب کمونیست ایران

اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران زن در ایسلند

روز سه‌شنبه دوم آبان‌ماه ۱۴۰۲اعتصاب هزاران کارگر زن در ایسلند در اعتراض به شکاف ۲۰ درصدی مزد، دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زدند.

طبق گزارشات منتشر شده، یاکوبس‌دوتیر نخست وزیر ایسلند گفت: “من هم سر کار نرفتم و اعتصاب کردم، همانطور که می‌دانید، ما هنوز به اهداف خود برای برابری کامل جنسیتی نرسیده‌ایم وهنوز نیمی از زنان ایسلندی تجربه آزار در محیط کار دارند. ما در حال رسیدگی به حل مشکل شکاف دستمزد مبتنی بر جنسیت هستیم که تداوم آن در بخش خصوصی در سال ۲۰۲۳ غیرقابل قبول است. ما هنوز در حال مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت هستیم که اولویت دولت من برای مقابله با آن بوده است”گفتنی است، حدود ۴۰ سازمان، از جمله فدراسیون اتحادیه کارگران عمومی در ایسلند (BSRB)، بزرگترین انجمن اتحادیه‌های کارگران عمومی کشور، در این تجمع اعتراضی شرکت داشتند.اعتصاب روز سه شنبه زنان ایسلندی بزرگترین اعتصاب زنان کارگر در تقریباً نیم قرن گذشته می باشد.