حزب کمونیست ایران

اعتصاب و  اعتراض دانشجویان دانشگاه علم و صنعت

روز دوشنبه ٢٩ آبان ماه با تحریم دو سلف مرکزی و یاس دانشجویان دانشگاه علم وصنعت ظرف غذای خود را در صحن دانشگاه رها کردند.

دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به کیفیت پایین غذای سلف و حذف دورچین‌ها، افزایش هزینه‌ها، عدم رسیدگی به وضعیت غذای خوابگاه‌ها و بهداشت ظروف سلف، با ریختن غذاهای خود درمحوطه دانشگاه خواستار رسیدگی به مشکلات خود از سوی مسوولان این دانشگاه شدند. گفتنی است، سالن غذاخوری و کیفیت مواد غذایی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و اعتراض دانشجویان نیز برای انجام رفع این معضل تاکنون بی نتیجه مانده است.