حزب کمونیست ایران

اعتصاب و اعتراض دانشجویان و دانش آموزان در شهر های مختلف کشور

روز دوشنبه 14آذر ماه، دانشجویان و دانش آموزان کشور همراه با اعتصاب سراسری مردمی، با تحریم کلاس ها و سر دادن شعار بیانگر اعتراض خود شدند.

بنا به ویدیو های انتشار یافته، دختران دانش آموز در شهر های تهران و سنندج و کرج با تجمع در حیاط مدارس خود و سر دادن شعار و خواندن سرود در این اعتراض سهیم بودند. همچنین در سنندج دانش آموزان مقنعه های خود را در خیابان ها آتش زدند. گفتنی است که دانش جویان دانشگاه های برخی از شهر ها از جمله تهران ،دانشگاه بهشتی و پزشکی، در شیراز دانشگاه دندان پزشکی و  هنر نجف آباد، در کرمانشاه دانشگاه فنی و دانشگاه کوردستان اعتصاب کردند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.