حزب کمونیست ایران

اعتصاب و اعتراض شماری از کارگران نیشکر هفت تپه

به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه، روز یکشنبه دهم اردیبهشت، جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه از انجام فعالیت های روزانه خود امتناع کرده و در مقابل دفتر مدیریت این مجموعه دست به تجمع و اعتصاب زدند.

این تجمع و اعتصاب در اعتراض به اظهارات عبدعلی ناصری مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، صورت گرفت. گفتنی است مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی پیشتر گفته بود: مهلت قانونی برای واگذاری قطعی مالکیت شرکت هفت تپه پایان سال ۱۴۰۲ تعیین شده بود که با موافقت وزیر اقتصاد، مالکیت قطعی این شرکت به شرکت صنایع جانبی واگذار می‌شود.