حزب کمونیست ایران

اعتصاب و اعتراض کارگران شرکت توسعه سیلوها

گروهی از کارگران شرکت توسعه سیلوها در گل گهر سیرجان روز سه شنبه 14 تیر ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده خود دست از کار کشیده و در محوطه شرکت تجمع کردند.

یکی از کارگران معترض شرکت توسعه سیلوها در این زمینه می گوید «یکی از پیمانکاران این شرکت که پروژه ساخت یک دستگاه اداری را برعهده داشت، از ادامه کارش جلوگیری شده و پرسنل آن بلاتکلیف رها شده‌اند.  کارگران شرکت توسعه سیلوها از رویکرد مسئولان این شرکت بسیار ناراضی و شاکی هستند و می گویند چندین روز است که بلاتکلیف مانده‌اند و حقوقی هم دریافت نکرده‌اند.