حزب کمونیست ایران

اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران شهرداری اروند کنار آبادان

روز شنبه 27 اردیبهشت ماه،کارگران شهرداری اروند کنار آبادان در اعتراض به عدم دریافت حقوق چندین ماه خود دست از کار کشیده و مقابل ساختمان این شهرداری تجمع کردند.

برپایه این گزارش،معترضین با در دست داشتن پلاکارد و دست نوشته هایی در این تجمع خواهان دریافت هرچه سریع تر مطالبات معوقه خود شدند.به گفته کارگران معترض، پنج ماه حقوق کامل و پنج ماه مابه‌التفاوت حقوق ۱۳۰کارمند رسمی، قراردادی و بخش‌های دیگر شهرداری اروندکنار به تأخیر افتاده که این امر عرصه زندگی را برای آنها تنگ و دشوار کرده است.