حزب کمونیست ایران

اعتصاب و تجمع دستیاران زنان زایمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

روز چهارشنبه ۶ بهمن ماه، جمعی از دستیاران بخش زنان – زایمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دست به اعتصاب زده و در مقابل ساختمان دفتر رئیس این دانشکده، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

افراد حاضر در این تجمع می گویند که عدم توازن تعداد نیروهای دستیار و حجم بالای خدمات مورد انتظار، منجر به فشار کاری بیش از حد توان برای آنها شده است و خواهان اصلاح ساختار کاری و جذب نیروی جدید هستند.