حزب کمونیست ایران

اعتصاب و تجمع رانندگان اتوبوسهای شهری ارومیه

رانندگان اتوبوس های شهری ارومیه روز یکشنبه 19 دیما در اعتراض به عدم تمدید قرارداد و عدم پرداخت مطالبات خود توسط شهرداری ارومیه، برای چندمین بار متوالی دست از کار کشیده و اقدام به برگزاری تجمع کردند.

آذر ماه سال گذشته بود که رانندگان اتوبوس بخش خصوصی در پی پرداخت نشدن مطالباتشان، دست به تجمع زدند، رئیس شورای شهر ارومیه با حضور در جمع رانندگان و بهره‌برداران بخش خصوصی، وعده داد تا این مطالبات به صورت قسیطی و ماهانه به حساب رانندگان واریز شود. پس از این دیدار، بخشی از مطالبات در دو مرحله به حساب آنها واریز شد ولی این امر تداوم نداشت و با گذشت چند ماه، بار دیگر رانندگان سازمان اتوبوسرانی نسبت به این وضعیت، دست از کار کشیدند.