حزب کمونیست ایران

اعتصاب و تجمع رانندگان تاکسی در آستارا

رانندگان تاکسی آستارا،روز پنجشنبه ۷ اردیبهشت ماه،با برپایی تجمعی نسبت به سهمیه‌بندی وسائل یدکی و افزایش قیمت این وسائل اعتصاب کردند.

رانندگان می‌گویند با وضعیت گرانی بنزین و وسائل یدکی کار با تاکسی برای آنها جز ضرر و زیان درآمدی ندارد.معترضان خواهان اختصاص یافتن سهیمه وسائل یدکی از سوی شهرداری هستند.یکی دیگر از مشکلات رانندگان تاکسی آستارا، گرانی بنزین و سهمیه بنزین به نرخ دولتی است که با توجه به گرانی‌ چند برابری هزینه‌ها و مواد غذایی طی این روزها فشار زندگی آنها را به استیصال رسانده است.گفتنی است که این رانندگان بارها برای دستیابی به خواسته‌هایشان دست به تجمع زده‌‌اند،اما همچنان از سوی شهرداری با بی‌توجهی مواجه شده‌اند.