حزب کمونیست ایران

اعتصاب و تجمع رانندگان تاکسی کیش

بیش از یک هفته است که رانندگان تاکسی جزیره کیش برای اعتراض به همکاری شرکت عمران، آب و خدمات کیش با شرکت اسنپ در اعتصاب بسر می برند و تجمعاتی برپا می کنند.

روز شنبه 22 آذرماه نیز همانند چند روز گذشته، تعدادی از رانندگان معترض تاکسی جزیره کیش با برپایی تجمع گفتند، با ورود تاکسی اینترنتی مخالف نیستند اما ورود رانندگان شخصی را به ناوگان حمل و نقل عمومی نمی پذیرند چرا که درآمد آنان کم می شود و بی نظمی و معضلات اجتماعی در کیش پدید می آید . گفتنی است بیش از یک هفته است که رانندگان تاکسی در کیش فعالیت نمی کنند و حمل و نقل عمومی مختل شده است.