حزب کمونیست ایران

اعتصاب و تجمع معلمان اروگوئه

اعضای چندین اتحادیه، از جمله سندیکای هماهنگ کننده اتحادیه‌های آموزشی اروگوئه، روز پنجشنبه 5 مهر ماه ضمن برگزاری اعتصاب، در “مونته ویدئو” پایتخت این کشور نیز تجمع کنند.
معلمان عضو اتحادیه‌های آموزشی اروگوئه قصد دارند با برپایی این اعتصاب و تجمع، مطالباتی چون سرمایه‌گذاری بیشتر دولت در آموزش عمومی، مشارکت بیشتر معلمان در اصلاحات آموزشی پیشنهادی دولت و افزایش حقوق را مطرح کنند.  علاوه بر این، اعضای انجمن معلمان آموزش متوسطه اروگوئه قصد دارند یک اعتصاب ۴۸ساعته در سراسر کشور برگزار کنند و مقابل کاخ پارلمان این کشور جمع شوند.