حزب کمونیست ایران

اعتصاب و تجمع کارکنان شرکت آب و فاضلاب خوزستان

شماری از کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان،  روز جمعه 10آذر ماه در اعتراض به معوقات مزدی و بیمه ایی و همچنین عدم رسیدگی مسئولان به مطالبات آنها، دست از کار کشیده و اقدام به برگزاری تجمع کردند.

برپایه گزارش منتشر شده، حدود ۱۷۰۰ تن از کارگران این شرکت، خواهان پرداخت معوقات خود از جمله؛ چهار ماه دستمزد و پنج ماه حق بیمه هستند. معترض تاکید کرده اند؛ تا زمان تحقق مطالبات و پاسخگویی مسئولان به خواسته‌هایشان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.