حزب کمونیست ایران

اعتصاب و تجمع کارگران ابنیه فنی راه‌ آهن درود

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اتحادیه  روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه،  جمعی از کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌ آهن درود کرمان در اعتراض به عدم تحقق مطالباتشان، دست از کار کشیده و تجمع کردند

کارگران ابنیه فنی را آهن دورود با تجمع در محدوده ایستگاه زرند نسبت به “عدم پرداخت سنوات از سال ۹۲ تاکنون، عدم اجرای طرح طبقه‌بندی و پرداخت نشدن حدود ۱۰ میلیون بن‌ کارگری” اعتراض کردند.