حزب کمونیست ایران

اعتصاب و تجمع کارگران راه‌آهن ورامین

روز دوشنبه ۲۵ اسفند ماه، جمعی از کارگران راه آهن ورامین در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوفه خود در محل راه آهن دست از کار کشیده و اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارگران معترض با برپایی این تجمع خواستار پرداخت بیش از ۴ ماه دستمزد معوقه و سایر مزایای کاری خود شدند. این کارگران همچنین خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری در راه‌آهن هستند. آنها می گویند: تاخیر شرکتهای پیمانکاری در ارائه لباس و کفش ایمنی به کارگران از دیگر مشکلات کارگران راه‌آهن بویژه در ناحیه ورامین  است.  گفتنی است این کارگران اعلام کردند که تا پرداخت نشدن مطالباتشان به اعتراضات خود به اشکال مختلف ادامه خواهند داد.