حزب کمونیست ایران

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت آب و خاک پارس پروژه تبریز مرند

روز پنجشنبه ۲۲ اسفندماه، جمعی از کارگران شرکت آب و خاک پارس پروژه تبریز مرند در اعتراض به پرداخت نکردن حقوق های خود دست به اعتصاب زدند.

به گزارش منتشره، این کارگران با بر پا کردن تجمع اعتراضی در محل احداث این پروژه خواستار رسیدگی هرچه سریع تر مسئولان نسبت به پرداخت حقوق معوقه ۶ ماه خود شدند.