حزب کمونیست ایران

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت ایران خودرو تبریز

روز شنبه ۱۱ بهمن ماه، شماری از کارگران شرکت ایران خودرو تبریز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه و سایر مطالبات خود دست از کار کشیده و در محوطه شرکت دست به تجمع زدند.

کارگران معترض علاوه بر خواست پرداخت 3 تا 4 ماه دستمزد معوقه خود خواستار بازگشت به کار همکاران اخراجی خود نیز می باشند. از قرار معلوم طی ماه گذشته کارفرما به بهانه های مختلف از جمله اتمام قرارداد چند تن از کارگران شاغل در این شرکت خودرو سازی را از کار بیکار کرده است.