حزب کمونیست ایران

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت سنگ آهن بافق

روز چهارشنبه ۱ دی ماه گروهی از کارگران شرکت سنگ‌آهن مرکزی شهرستان بافق، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به اعتصاب زده و در مقابل درب ورودی معدن چُغارت تجمع کردند.

بر اساس گزارش منتشر شده، روز سه شنبه هفته جاری در اقدامی ناگهانی توسط مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد، “مجتبی حمیدیان” به عنوان مدیرعامل شرکت سنگ آهن بافق معرفی شد؛ حکمی که بدون هماهنگی های استانی صادر شده است. کارگران  ضمن اعتراض به اقدام “نسنجیده” مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد، خواستار لغو حکم مدیرعامل “تحمیلی” بر این شرکت هستند. گفته می شود که تاکنون مسئولان استانی هیچ واکنشی نسبت به اعتراض کارگران نشان نداده اند