حزب کمونیست ایران

اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری صیدون

بار دیگر روز یکشنبه 30 آذرماه کارگران شهرداری صیدون دراعتراض به عدم پرداخت چندین ماه حقوق و وعده های تو خالی استاندار رژیم دست از کار کشیده و در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند.

این کارگران که طی مه جاری سه بار دست به اعتصاب و تجمع زده اند در خصوص مطالبات خود می گویند، دستمزد آنها در 8 ماه گذشته پرداخت نشده و در شرایط فعلی و افزایش روزافزون قیمت کالاها، نگران تامین هزینه‌های زندگی خود می باشند. آنها افزودند مسئولان استانی در تجمعات قبلی کارگران که دو هفته گذشته انجام شد، وعده پرداخت حداقل سه ماه از مطالبات کارگران را داده بودند که تاکنون عملی نشده است.