حزب کمونیست ایران

اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری منطقه سه خرم آباد

کارگران شهرداری منطقه ۳ خرم آباد روز چهارشنبه 5 شهریور ماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد و سایر مطالبات خود دست از کار کشیده و مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند.

یکی از کارگران حاضر در تجمع می گوید، “سفره کارگران شهرداری خرم‌آباد به خاطر ۱۱ ماه حفوقی که معوق مانده در این روزهای کرونایی خالی‌تر از همیشه شده و کارگران برای رفع این بی پولی دست به اعتراض زدند.” وی همچنین می افزیاد کارگران شهرداری‌های خرم‌آباد هیچگاه شرایط پرداخت حقوقشان مناسب نبوده و این مشکلات زمانی بیشتر شد که شهرداری‌ها با برون‌ سپاری خدمات شهری، سرنوشت آنها را به پیمانکاران سپردند و در این برون سپاری دیگر خبری از قراردادهای طولانی نبود بلکه در بهترین حالت  قرار داد پیمانکاران با کارگران حداکثر یک ساله است.