حزب کمونیست ایران

اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری کوت عبدالله

کارگران شهرداری کوت عبدالله  روز چهارشنبه 17 آذرماه دست از کار کشیده و با برپایی تجمعی خواهان پرداخت معوقات مزدی و پرداخت حقوق‌های عقب‌مانده خود شدند.

کارگران شهرداری کوت عبدالله حقوق ماههای شهریور، مهر و آبان را  تاکنون دریافت نکرده‌اند.‌ شرکت پیمانکاری همچنین دستمزد ماه‌های خرداد، تیر و مرداد کارگران را به طور کامل پرداخت نکرده‌ است. با تغییر شهردار و شورای شهر نیز هیچ تغییری در وضعیت این افراد حاصل نشده است. خواسته این کارگران برای حل مشکلات‌شان همچنان بی‌پاسخ مانده است.