حزب کمونیست ایران

اعتصاب و تجمع کارگران فاز 12 پارس جنوبی

صبح روز یکشنبه 10شهریورماه، کارگران فاز 12 پارس جنوبی در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود و بی تفاوتی کارفرما به این مسئله، دست از کار کشیده و در محوطه پالایشگاه  واقع  در شهرستان کنگان تجمع کردند.

کارگران معترض فاز 12 پارس جنوبی در این خصوص می گویند، عیدی و سنوات سال‌های 96و 97 (معادل 4ماه حقوق) و همچنین حق کمپ آنها از سوی پیمانکار قبلی پرداخت نشده است. آنها افزودند: این در حالیست که بارها به نهادهای مختلف مراجعه کرده‌ و خواستار پرداخت معوقات مزدی خود شده اند. به گفته کارگران معترض، با عوض شدن پیمانکاران در پالایشگاه‌های پارس جنوبی، در موارد بسیاری مطالبات کارگران نادیده گرفته می‌شود.