حزب کمونیست ایران

اعتصاب و تجمع کارگران فضای سبز شهرداری امیدیه

کارگران فضای سبز شهرداری امیدیه برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت چندماه حقوق،عیدی و سایر مطالبات خود روز چهارشنبه 16 مهر ماه، دست از کارکشیده و مقابل ساختمان شهرداری این شهرستان دراستان خوزستان تجمع کردند.

یکی از تجمع کنندگان در این خصوص می گوید، کارگران شهرداری امیدیه تحت مسئولیت چند پیمانکار در شهرداری مشغول کارند. اما به‌رغم اینکه سه ماه حقوق و عیدی سال 98 کارگران پرداخت نشده، مابه‌التفاوت حقوق فروردین ماه سال جاری به همراه دو ماه حقوق در سال 97 و مابه‌التفاوت طرح طبقه‌بندی سال 98 نیز به آنها پرداخت نشده است.