حزب کمونیست ایران

اعتصاب و تجمع کارگران فضای سبز شهرداری اروند کنار 

شماری از کارگران فضای سبز شهرداری اروند کنار روز یکشنبه 20 مهر ماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد و حق بیمه های خود، دست از کار کشیده و  اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران با برپایی تجمع مقابل ساختمان شهرداری این شهر خواستار پرداخت بیش از پنج ماه دستمزد وحق بیمه خود و همچنین پرداخت حق اضافه‌کاری خود شدند.  آنها می گویند چندین سال است مطالبات مزدی و بیمه‌ای معوقه دارند. در حال حاضر نیز هر ماه تنها مبالغ ناچیزی را به صورت علی‌الحساب دریافت کرده‌اند. حق بیمه‌ها نیز چند ماه به تامین اجتماعی پرداخت نشده است. یکی از کارگران می گوید حداقل حقوق دریافتی کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد با این وجود بسیاری از مزایای مزدی کارگران فضای سبز همانند اضافه‌کاری‌ها و تعطیل‌کاری‌ها پرداخت نمی‌شود.