حزب کمونیست ایران

اعتصاب و تجمع کارگران هپکو اراک

اعتصاب و تجمع کارگران هپکو اراک که از روز چهارم دی ماه در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هاشان آغاز شده همچنان ادامه دارد.

کارگران معترض در این خصوص می گویند مدت دو ماه است که هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند  و سهامدار مجموعه هنوز تعیین تکلیف نشده است. کارخانه هپکو تولیدکننده تجهیزات سنگین در ایران و خاورمیانه می‌باشد و کارگران این کارخانه مدت‌هاست که به دلیل عدم پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده خود، در وضعیت معیشتی بدی بسر می‌برند. گفتنی است بعلت واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و رواج غارت و دسترنجشان توسط مدیران،  برای چندمین بار است که این کارگران دست به اعتصاب و تحصن می‌زنند.