حزب کمونیست ایران

اعتصاب و  تجمع کارگران پالایشگاه آبادان

جمعی از کارگران پروژه ای شرکت “اکسیر صنعت” و شرکت “سکاف” در پالایشگاه آبادان روز دوشنبه 4 اسفند ماه در اعتراض به عدم دریافت معوقات مزدی خود دست از کار کشیده و در محوطه پالایشگاه تجمع کردند.

کارگران معترض که هرکدام دارای چندین ماه دستمزد معوقه می باشند در این خصوص می گویند علاوه بر عدم پرداخت 3 تا 4 ماه دستمزد، تاکنون عیدی و مزایای آنها نیز پرداخت نشده است. کارگران این دو شرکت که به طور همزمان اقدام به برگزاری اعتصاب نمودند خواستار دریافت کلیه معوقات مزدی خود قبل از فرا رسیدن سال نو می باشند.