حزب کمونیست ایران

اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت

دوشنبه – ۱۰ تیر – ۱۳۹۸ , 01 – 07 – 2019

روز یکشنبه 9تیرماه،کارگران بخش‌های مختلف کارخانه ایران پوپلین رشت در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست از کار کشیده و در محوطه این کارخانه دست به تجمع زدند.
برپایه گزارش منتشره، کارگران بخش های ریسندگی، بافندگی و رنگرزی کارخانه ایران‌پوپلین رشت که خواستار پرداخت 2ماه دستمزد معوقه خود می باشند در خصوص اعتراض خود می گویند، علاوه بر دو ماه دستمزد معوقه چندین ماه است که بیمه تکمیلی آنان نیز پرداخت نشده است. گفتنی است در پی این تجمع مدیریت کارخانه به کارگران وعده داد که حداکثر تاپایان هفته جاری حقوق اردیبهشت ماه کارگران و همچنین مساعده خرداد ماه را تا15 تیرماه به حسابشان واریز کند. ولی کارگران می گویند به وعده های وی اعتمادی ندارند و تا رسیدن به کلیه مطالباتشان دست از اعتراض بر نخواهند داشت.