حزب کمونیست ایران

اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه دوده فام دزفول

کارگران کارخانه دوده‌فام دزفول روز چهارشنبه ۲۷ آذر ماه در اعتراض به عدم امنیت شغلی، عدم اجرای طرح طبق بندی مشاغل و اخراج نماینده کارگران دست از کار کشیدند و در محوطه کارخانه تجمع کردند.

به گفته‌ی کارگران معترض، مدیران این شرکت قصد دارند حدود ۴۰ تن از ۷۰ کارگر این کارخانه را اخراج کنند و در گام اول نماینده کارگران را که با اخراج مخالفت کرده از کار بیکار و ورود او به کارخانه را ممنوع کرده‌اند. کارگران با سردادن شعار خواستار بازگشت به کار نماینده خود شدند. همچنین این کارگران خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند. آنها می گویند کار در این کارخانه در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور است اما مسئولان آن را به رسمیت نمی‌شناسند. کارگران گفته‌اند در صورتی که مسئولان کارخانه تضمین دهند کارگری اخراخ نمی‌شود و نماینده کارگران هم به سرکار بازگردد، به تجمع خود پایان خواهند داد.