حزب کمونیست ایران

اعتصاب و تجمع کارگران کشت و صنعت نیشکر میان‌آب

روز شنبه ۲ بهمن ماه، جمعی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر میان‌آب واقع در شهرستان شوش، برای دومین بار از ادامه فعالیت خود ممانعت کرده و در محل کار خود اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

این کارگران نسبت به پایین بودن سطح دستمزدها و عدم پرداخت حق بیمه خود معترض هستند. آنها با سر دادن شعارهای اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. گفتنی است، پیش از این نیز کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر میان‌آب در راستای پیگیری مطالبات خود در محوطه این شرکت اقدام به برگزاری  تجمع اعتراضی کرده بودند.