حزب کمونیست ایران

اعتصاب پرسنل بیمارستان الزهرا اصفهان

جمعی از پرسنل بیمارستان الزهرا اصفهان روز شنبه 3 اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود در محوطه داخلی این مرکز درمانی دست به تجمع زدند.

براساس ویدئویی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، معترضان با برپایی این تجمع و سردادن شعارخواستار کارانه و اضافه کاری خود شدند. به گفته یکی از شرکت کنندگان در این تجمع کارانه و اضافه کاری پرسنل بیمارستان الزهرا اصفهان از ۹ ماه قبل تا کنون پرداخت نشده و مسئولان دانشگاه هم پاسخ شفافی در این زمینه ندادند. وی افزود، حقوق ثابت کارکنان این بیمارستان، کفاف زندگی را نمی‌دهد؛ امور رفاهی هم پاسخگوی نیاز آنها نیست به طوری که در دو ماه گذشته وعده نهار برای کارکنان حذف شده است. به گفته آن ها، به کارکنان این بیمارستان، شیفت اضافه کاری داده می‌شود اما مبلغی بابت آن پرداخت نشده است.