حزب کمونیست ایران

اعتصاب پرسنل دکل حفاری ۳۷ فتح

جمعی از پرسنل دکل حفاری ۳۷ فتح واقع در جنوب خوزستان روز پنجشنبه 2 تیر ماه در اعتراض به کمبود غذا و آب آشامیدنی دست به اعتصاب زدند.

به گفته نماینده کارگران معترض، شرکت ملی حفاری ایران، در چنین گرمای شدیدی کارگران را به کار گرفته و هیچ گونه وسیله خنک کننده‌ای نیز در اختیار آنان قرار نداده است. کارفرما موظف است با نصب دستگاه‌های خنک کننده و الزامات لازم، شرایط کار معمولی را برای کارگران فراهم نماید، ولی مدیریت شرکت تاکنون هیچ اقدامی برای شرایط کاری مناسب کارگران انجام نداده است. وی همچنین می افزاید،  پرسنل دکل حفاری، با وجود کار سخت و مشقت‌بار خود، از داشتن غذای کافی و حتی آب آشامیدنی کافی نیز محروم هستند.