حزب کمونیست ایران

اعتصاب پرسنل شرکت تهران جنوب و اویک برای پنجمین روز متوالی

پرسنل معترض شرکت تهران جنوب و اویک، روز پنج شنبه پنجم اسفند ماه، در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه، فساد مالی گسترده در شرکت و شرایط سخت شغلی، برای پنجمین روز متوالی دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

گزارشها حاکی از آنست که پرسنل معترض شرکت تهران جنوب، مجری بهدنشانه اعتراض گیت دفاتر اویک را مسدود کردند. گفتنی است که طی روزهای گذشته، کارگران از سوی مسئولان شرکت تهدید به مداخله نهادهای اطلاعاتی شده‌اند و از پرسنل خواسته‌ شده تا از اعتصاب و اعتراضات منصرف شوند، در غیر این صورت با آنها به شدت برخورد خواهد شد.