حزب کمونیست ایران

اعتصاب پرسنل شرکت تولید و بهره‌برداری نیروگاه سد دز

روز دوشنبه ۱۶ اسفندماه، پرسنل شرکت تولید و بهره‌برداری نیروگاه سد دز اندیمشک، با توقف فعالیت‌های شغلی خود در محوطه این شرکت، دست به اعتصاب زدند.

پرسنل نیروگاه و سد دز نسبت به افزایش بیکاری روزافزون ساکنین منطقه و استخدام رسمی نیرو از سایر مناطق در این مجتمع اعتراض دارند.  بسیاری از مجتمع‌ها و شرکت‌های فعال در استان خوزستان، سال‌هاست با دنباله‌روی از سیاست‌های جمهوری اسلامی و اعمال تبعیض و در اولویت قراردادن استخدام نیروهای غیربومی نسبت به جوانان بومی در این استان، سبب افزایش آمار بیکاری مردم منطقه و فراگیر شدن فقر در میان آنها شده‌، به گونه‌ای که مردم این استان بارها به این مسئله اعتراض کرده‌‌اند.