حزب کمونیست ایران

اعتصاب پرسنل صنایع نفت و گاز در اعتراض به عدم پرداخت معوقات

کارگران پروژه‌ای شاغل در شرکت پارس جنوبی، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، در اعتراض به تصمیم مدیریت برای موکول کردن پرداخت دستمزد، پاداش و عیدی به سال ۱۴۰۱، دور تازه‌ای از اعتصابات را آغاز کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

برپایه فراخوان از پیش انتشار یافته، پرسنل شاغل در صنعت نفت و گاز به ویژه در عسلویه و دیگر پتروشیمی‌ها با تجمع در محوطه مجتمع‌های محل کار خود، خواهان پرداخت به موقع معوقات، پاداش و عیدی خود پیش از سال ۱۴۰۱ هستند.