حزب کمونیست ایران

اعتصاب پزشکان یک بیمارستان در تهران

گزارشات منتشره از اعتصاب و ترک محل کار توسط پزشکان بیمارستان “سیدالشهدا” تهران در اعتراض به نبود امکانات و تجهیزات برای مقابله با بیماری کرونا خبر دادند.

برپایه این گزارش، پزشکان این بیمارستان به دلیل نبودن امکانات و اینکه ماسک و تجیهزات ایمنی برای مبارزه و مقابله با بیماری کرونا در اختیارشان قرار داده نشده ابتدا با برپایی تجمع اعتراض کردند ولی چند ساعت بعد، در پی بی توجهی به خواسته هایشان محل کار خود را ترک کردند.