حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارمندان دولت و کادر درمانِ اسپانیا در هفته آتی

گزارشات منتشرشده در روز پنجشنبه 23 آذرماه حاکی از آن است که شماری از کارمندان بخش دولتی وابسته به چندین اتحادیه قصد دارند از ۱۹ دسامبر در سراسر ایالت باسک اعتصاب کنند.

این اعتصاب برای افزایش حداقل دریافتی مطابق با هزینه‌های زندگی است و در پی آن احتمال بروز اختلال در خدمات پزشکی و اداری این کشور وجود دارد.کارمندان بخش دولتی وابسته به چندین اتحادیه قصد دارند از ۱۹ دسامبر در سراسر ایالت نیمه مرحوم باسک اعتصاب کنند.هدف از این اقدامات درخواست افزایش حقوق مانند مناطق مرکزی و پایتخت (مادرید) است.بهبود شرایط کار و افزایش مرخصی از جمله خواسته‌های دیگر این کارکنان است.کارکنان وابسته به شش اتحادیه طبق این برنامه از هفته آینده اعتصاب یک روزه خواهند داشت.اعضای چهار اتحادیه نیز قصد دارند از فردای آن روز یعنی از ۲۰ دسامبر به طور نامحدود اعتصاب کنند.دولت از هم‌اکنون تدابیر امنیتی لازم برای مقابله با این اعتصاب را تدارک دیده و درخواست مذاکره کرده است.دولت اسپانیا که مدعی تورم اندک ۳.۵ درصدی است،درخواست افزایش حقوق را رد کرده است.