حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارورزان پزشکی در انگلیس

روز یکشنبه 28 خرداد ماه دانشجویان طرحی و کارآموز حوزه درمان و پزشکی در انگلستان در اعتراض به وضعیت حقوقی خود اعتصاب کردند.

به گفته معترضان، پزشکان رزیدنت، دانشجو و کارآموز به همراه کادر درمان ،بخش زیادی از فشار کاری در حوزه درمان این کشور را تحمل می‌کنند اما از همه کمتر حقوق می‌گیرند. آن‌ها خواستار افزایش ۳۵ درصدی برای بازگرداندن ارزش حقوق خود به سطح سال ۲۰۰۸ میلادی (یعنی سال ۱۳۸۷) هستند.  گفتی است، تاکنون دولت تنها افزایش تحقیرآمیز ۵ درصدی حقوق را مطرح کرده است.