حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارکنان اداراه پست سنندج

کارکنان اداره پست در سنندج،روز یکشنبه ۷ خرداد ماه دست به اعتصاب زدند و از ارائه خدمات پستی به مشتریان خوداری نمودند.

در ادامه اعتراضات به وضعیت بحرانی معیشت، تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا میان کارکنان دولت و نارضایتی‌های صنفی، این‌بار جمعی از کارکنان شاغل و بازنشسته شرکت ملی پست ایران مقابل ساختمان مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سنندج نسبت به تجمع اعتراض‌آمیز زدند و برای ساعتی هم خیابان را مسدود کردند.تجمع‌کنندگان که شمار آن‌ها به حدود ۲۰۰ نفر می‌رسد، از ساعت ۱۰ صبح در این محل حاضر شده و خواستار بهبود وضعیت معیشتی‌ خود با توجه به تورم فزاینده در کشور و رسیدگی به موضوع نابرابری حقوق و مزایا نسبت به سختی کار و همچنین دیگر کارکنان این وزارت شدند.