حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارکنان بخش بهداشت و درمان کانادا

هزاران نفر از کارکنان بخش مراقبت‌های بهداشتی کانادا روز شنبه ۲ اردیبهشت ماه، در  مرکز شهر ادمونتون  در اعتراض به کمبود مداوم نیروی انسانی تجمع کردند.

در همین راستا رهبران اتحادیه کارمندان استان آلبرتا  در ساختمان ملکه الیزابت دوم متعلق به مجلس گردهم آمدند تا از دولت فدرال بخواهند که کارکنان مراقبت‌های بهداشتی بیشتری را استخدام کند. رئیس اتحادیه، در این خصوص گفته است «بدون اقدامات معنادار برای استخدام، جذب و حفظ کارکنان در سیستم مراقبت‌های بهداشتی عمومی آلبرتا، این استان به دلیل مشکلاتی مانند کمبود کارکنان، بسته شدن تختخواب، کاهش ساعات اتاق اورژانس که مردم کانادا را در معرض خطر قرار خواهد گرفت و اختلال در روند درمان و خدمات ادامه خواهد داشت.»