حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارکنان بیمارستانی در اسکاتلند

به گزارش منتشره، روز یکشبنه 27 مرداد ماه کارکنان بیمارستان”های مریس” در اسکاتلند در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود اعتصاب کردند.

به گزارش منتشره، 300 نفر از کارکنان این بیمارستان در شهر “کیلبراید شرقی” اسکاتلند در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان برای ۲۴ ساعت دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. اتحادیه “جی. ام.بی” که هدایت این اعتصاب را به عهده دارد اعلام کرده که در صورت عدم پاسخگویی به خواسته هایشان از روز دوشنبه ۲ سپتامبر این اعتصاب برای مدت ۲۴ ساعت دیگر انجام خواهد شد.