حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارکنان شرکتی شهرداری در ایلام

کارگران شرکتی شهرداری ایلام روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه،به‌علت عدم دریافت دو ماه حقوق معوقه خود،دست به اعتصاب زدند.

شماری از کارگران خدمات شهری شهرداری ایلام شامل: رانندگان شرکتی وکارگران شرکتی و کارگران دیگر بخش های شرکت شهرداری با حضور در محل وسایل نقلیه و حیاط شهرداری ، در اعتراض به عدم دریافت معوقات حقوقی و عدم پاسخگویی مسئولان به خواسته هایشان دست به برگزاری تجمع اعتراضی زدند.گفتنی است که عدم پرداخت حقوق این قشر زحمتکش،با توجه به اوضاع نابسامان و دشوار اقتصادی و همچنین وضعیت تورم وهزینه های سرسام آور زندگی،قابل توجیه نیست.