حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارکنان شرکت نفتی گاما

کارکنان شرکت نفتی گاما، روز شنبه ۷ اسفند ماه، در اعتراض به وضعیت شغلی و معیشتی خود با توقف فعالیت‌های کاریشان، دست به اعتصاب زدند.

کارکنان معترض خواهان رسیدگی مسئولان به مطالبات معیشتی و شغلی خود شده‌اند. آنها خواهان تبدیل قراردادهای موقت به دائم و روشن شدن وضعیت شغلی خود شدند. کارکنان می گویند، حقوق‌ها به‌موقع پرداخت نمی‌شود و همواره حقوق ماه‌های گذشته را طلبکار هستند. آنها می‌گویند که با نبود امنیت شغلی و حقوق‌های زیر خطر فقر، توانایی گذران زندگی برایشان سخت شده است. قابل ذکر است، این کارکنان در پروژه لوله‌گذاری دریایی پایانه نفتی جاسک مشغول به فعالیت هستند.