حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارکنان پتروشیمی تخت‌جمشید بندر ماهشهر

کارکنان شرکت پتروشیمی تخت‌ جمشید بندر ماهشهر، روز چهارشنبه دهم آذر ماه، در اعتراض به وضعیت شغلی و معیشتی خود، دست به اعتصاب زدند.

این کارگران نسبت به عدم همسان‌سازی حقوق‌ و مزایای دریافتی با سایر شرکت‌های منطقه ویژه اقتصادی، اعتراض دارند. آنها در جریان برگزاری تجمع در مقابل درب ورودی شرکت پتروشیمی تخت‌جمشید با در دست داشتن نوشته‌هایی خواهان رسیدگی مسئولان به مطالبات صنفی خود شدند.