حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران ابنیه فنی کرمان

روز  سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه، کارگران پیمانکاری ابنیه فنی کرمان در محور بافق تا بم، برای چهارمین روز متوالی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان از انجام فعالیت های روزانه امتناع کرده و دست به اعتصاب زدند.

اعتصاب این کارگران در اعتراض به تداوم مشکلات خود و دستمزدهای پایین صورت گرفته و خواستار “اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای افزایش حقوق و پرداخت مطالبات عرفی و مناسبتی” هستند.