حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران انگلیس در اعتراض به عدم افزایش مزد

کارگران انگلیسی در واحد کارخانه “اینترنشنال پاینتس” (شرکت مادر تخصصی آکزو نوبل) در گیتزهد برای عدم پرداخت بیشتر حقوق و ثابت ماندن مزدشان دست به اعتصاب زدند.

بنابر گزارش منتشر شده، شرکت آکزو نوبل که یک تولیدکننده رنگ صنعتی و ساختمانی عمده در انگلستان است و کارگران آن از جمله کارگران مشاغل سخت محسوب شده، در روزهای گذشته به علت‌ عدم افزایش متناسب حقوق خود با سختی کار؛ با وجود تورم عمومی اروپا؛ دست به اعتصاب زدند.  آنها می گویند در صورت عدم پاسخگویی به خواسته هایشان در هفته آینده نیز به این اعتصاب ادامه خواهند داد.