حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران اورهال پالایشگاه نفت تهران

کارگران اورهال پالایشگاه تهران روز دوشنبه 6 تیر ماه در اعتراض به برقراری ساعت کار اجباری از سوی مدیران این پالایشگاه دست به اعتصاب زدند.

این کارگران می‌گویند بر اساس قراردادهای کاری، زمان ساعت کار مشخص است و این اضافه‌کاری‌های اجباری بدون در نظر گرفتن افزایش حقوق، اضافه‌کاریِ غیرقانونی و زورگویی به کارگران است. آنها همچنین می گویند، نداشتن امنیت شغلی و نادیده گرفتن قوانین کار از سوی شرکت‌ها، کارگران اورهال را به برده کارفرمایان تبدیل کرده است. علاوه بر این، این کارگران از هیچ‌گونه مزایای سختی کار و بیمه برخوردار نیستند و شرکت‌های پیمانکاری در پرداخت مزد این کارگران تابع هیچ قاعده و قانونی نیستند.