حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران ایران‌خودرو تبریز

جمعی از کارگران ایران‌خودرو تبریز، روز شنبه ۱۵ آبانماه، در اعتراض به تعویق در پرداخت حقوق ماهانه و اختلاف قیمت دریافتی کارگران مراکز تولیدی شرکت، دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

گفتنی است بنا به اعلام قبلی کارگران اعتصاب کننده در محوطه کارخانه ی ایران‌خودرو تبریز، از ساعت ۷ صبح و با شروع فعالیت شیفت صبحگاهی، ۵۰۰ کارگر فعال در واحد‌های تولیدی این کارخانه دست به اعتصاب زده اند. همچنین گفته شده است، کارفرمای این کارخانه برای جلوگیری از تجمع سایر کارکنان، شیفت بعدازظهر این کارخانه تعطیل کرده است.